اهل بيـــــت

برای سلامتی امام زمان(عج) صلوات

شفاعت اهل بیت

  ابن عباس از حضرت رسول پرسید یا رسول الله ان کلمات که ادم از پروردگار خود تلقی نمود وان را وسیله قبول توبه خود گردانید کدام کلمات بود؟ حضرت فرمود که ان اسم من و علی (ع)وفاطمه(س)وحسن(ع)وحسین(ع)بود که از پروردگار خود تلقی نمود وان را وسیله شفاعت خود ساخت و گفت : خداوندا به حرمت این اسامی وقدر و مرتبه ی انها که توبه ی مرا قبول کنی واز انچه از من صادر شد در گذری ،حق تــــــــــــــــــعالی از برکات این اسما از ذلت او درگذشت واو را برگزید و تاج اجتبا برسر او نهاد

+ حسین ; ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٢/٢۱
    پيام هاي ديگران ()